Şirketimize ait resmi ve ticari bilgiler

Ticari Bilgileri:

Unvan: AGB Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş.  

Vergi Dairesi : HALKALI

Vergi  Numarası:  068 006 64 95

Ticaret Odası: İstanbul Ticaret Odası

Ticaret Sicil No: 165447

Mersis No:0068006649500015